Komentaras

Rasa Žukienė: Meno kūrinių įkainojimas

Dalintis

Ekonominis aspektas mene yra kietas kaip ir visoje finansų sistemoje. Dėstant studentams, teko paieškoti, ar yra koks nors racionalus būdas apskaičiuoti kūrinio kainą ramiai ir šaltai, atmetant visa tai, kas yra meilė menui, emocijos, prisirišimai ir visi kiti subjektyvūs dalykai.

Meno pasaulyje egzistuoja reitingai, yra įvairių meno vertinimo sistemų ir įvairių orientyrų. Meno reitingai pirmiausiai remiasi profesinio pasaulio, tai yra menotyrininkų, reakcijomis. Viršutinės reitingų pozicijos rodo autoriaus prestižą, kurį menininkas būna įgijęs pirmiausiai būtent profesionalų terpėje. Juk kaip ir kitose srityse, pavyzdžiui, teisės ar medicinos, meno srityje mes taip pat norime aukščiausios kokybės paslaugų. Tam turėtume meno srityje remtis plačiąja prasme meno ekspertais, tokiais kaip meno institucijų darbuotojai,  meno kritikai ir atributuotojai ir t.t. Institucijas paminėjau ne veltui, institucijos prestižas yra simbolinis meno kapitalas. Mes Lietuvoje nežinome, kuri mūsų meno institucija būtų įsivaizduojamo reitingo viršuje. Mes taip pat dar nesugalvojome, kad galima būtų susistatyti Baltijos šalių, institucijų, menininkų, brangiausių pirkimų reitingus. Atšvenčiame ARTVILNIUS meno mugę kiekvienais metais ir išsiskirstome. Ir tą, kas praeitoje mugėje buvo svarbiausias, sekančioje mugėje sunkiai kas beprisimena. Klausimas: ar menininko gyvenime ką nors keičia ARTVILNIUS mugėje laimėtas apdovanojimas? Faktiškai, turbūt, nelabai keičia dėl to, kad šis laimėjimas nėra užfiksuojamas reitinguose.

Pasaulio reitingų viršūnėse yra kelios visiems žinomos garbingos ir svarbiausios institucijos, pavyzdžiui, „MoMA“ ar „Tate Modern“. Tačiau kokią vietą šiuose reitinguose užima Rytų Europos institucijos ir autoriai? Reitinguose, kuriuos man teko peržiūrėti, iš rytų Europos figūruoja Prahos „Rudolfinumas“ ir Varšuvos „Zacheta“. Varšuvos „Zachetoje“ besieksponavusių menininkų mes tikrai turime ir tai mūsų menininkams galėtų būti tikra starto aikštelė, kadangi ši muziejinė institucija jau turi savo vertę tarptautiniuose reitinguose. Paties menininko vieta reitinge gali kisti priklausomai nuo įvairių, kartais net keistokų, aplinkybių. Pavyzdžiui, Georgo Baselitzo septyniasdešimtmečio proga daug galerijų rengia jo parodas ir tai kelia jo reitingus aukštyn. Tačiau jei menininkas tam tikrą laikotarpį negali eksponuotis, tarkime, dėl ligos, jo reitingas krenta žemyn, nors autorius ir turi užsitarnavęs labai gerą vardą.

Kainos apskaičiavimo formulė

Kūrinio kainos apskaičiavimo modelio ieško visi - ir tie, kurie domisi senuoju menu, ir muziejininkai, ir šiuolaikinio meno atstovai. Formulė, kurią pristatysiu, man regis, yra tinkama visoms meno sferoms. Ši formulė tinka skaičiuoti ir muziejų eksponatų kainas. Eksponatų, kurie kažkada pateko į muziejaus kolekciją ne įsigijimo būdu, juk eksponatai mūsų muziejuose ilgą laiką neturėjo jokios kainos, kelis kartus pasikeitė šalies valiuta ir t.t. Žinoma, piniginė vertė, paskaičiuota remiantis šia formule, galioja tai dienai ir tam laikui, visa kita priklauso nuo ekonominių pasaulio dėsnių.

Formulės sudedamosios dalys yra dvi: bazinė kūrinio vertė (BV) ir specialieji vertinimo kriterijai.

Bazinė vertė leidžia apskaičiuoti kūriniui sunaudotų pagaminimo medžiagų ir minimalaus kūrybinio darbo įvertinimą pinigais (eurais). Ši bazinė vertė svyruoja, nes medžiagų kainos kinta ir technikos sudėtingumas nebūna vienodas. Bet su sąlygine paklaida bazinę vertę galima nustatyti. 

Formulę taip pat sudaro specialieji vertinimo kriterijai (KI – KVI), kurie gali šiek tiek skirtis priklausomai nuo meno rūšies (tapyba, fotografija, šiuolaikinis menas ir pan.).

Dar vienas kriterijus yra kūrinio būklė(B), kuri gali būti 4 lygių: A (1-3 t.), B (1-2 t.), C (1-1,5 t.), D (1 t.)

Įvertinus kūrinio Bv, specialiuosius kriterijus, būklę (B), kūrinio piniginė vertė apskaičiuojama pagal formulę:

Bv x (K I+K II+K III+K IV+KV) : B


Formulės reikšmės:

Bv – kūrinio bazinė vertė
K I, K II ir t.t. – specialiųjų kriterijų koeficiento reikšmės.
B – kūrinio būklė.

Bazinė vertė (Bv):

Paveikslas 100-300 Eur
Grafika 15-35 Eur    
Fotografijos ir audiovizualiniai kūriniai, priklausomai nuo rūšies (ankstyvosios fotografijos technikos, analoginė, skaitmeninė fotografija, negatyvas, audio ar videomedžiaga ir kt.) 1-120 Eur

Specialieji kriterijai:

I. Autorystė: mokyklos, dirbtuvės, gamintojo, grupės, stiliaus pripažinimas

Tapyba, grafika

Fotografijos ir audiovizualiniai kūriniai

 K 16-25

Autorius yra profesionalas, garsus, pripažintas savo srities lyderis, žinoma nacionaliniu ir /ar tarptautiniu mastu, pelnęs svarbių apdovanojimų, aukštai vertinamas aukcionuose. Autorius yra stiliaus/srovės pradininkas ar žymiausias atstovas. Jo plėtotas stilius/srovė yra itin pripažinti ir vertinami. Dažnas publikavimas, eksponavimas, panaudojimas menotyriniuose tyrimuose.*

 K 6-20

Autorius yra žymus, pripažintas, tituluotas savo srities lyderis nacionaliniu ar pasauliniu lygmeniu.
Gamintojas yra žymus pripažintas, lyderis nacionaliniu ar pasauliniu lygmeniu.*

 K 9-15

Autorius yra profesionalas, žinomas šalies ar/ir regiono mastu, pelnęs apdovanojimų. Autorius/mokykla /dirbtuvė užima svarbią vietą dailės istorijoje. Jo plėtotas stilius yra pripažintas, populiarius. Neretai eksponuojamas.*

 K 3-5

Autorius yra profesionalas, fotografijos amato atstovas, taikomosios fotografijos srities atstovas. Autorius/gamintojas yra žymus, pripažintas regioniniu lygmeniu.*

 K 3-8

Autorius yra profesionalas, žinomas vietiniu, regioniniu mastu ar kiek platesniu mastu. Autorius dailės istorijoje vertinamas kaip bendrojo konteksto dalis. Autoriaus plėtotas stilius nėra plačiau pripažinti. Rinkoje kūrinių daug, autorius dar gali jų sukurti.

 K 1-2

Autorius yra profesionalas, fotografijos amato atstovas arba aukšto lygio mėgėjas/gamintojas žinomas vietiniu lygmeniu.*

 K 0-2

Autorius yra mėgėjas arba profesionalas, neįėjęs į meno istoriją. Autorius nežinomas. Autoriaus plėtotas stilius/srovė nėra pripažinti ir vertinami. Neaptinkamas eksponavimas, aptarimas, panaudojimas moksliniuose tyrimuose.

 K 0

Autorius yra neprofesionalas , mėgėjas. Autorius/gamintojas nežinomas arba neišsiskiriantis bendrame fone.

* Jei autorystė ar gamintojas nustatyti remiantis netiesioginiais duomenimis, kūrinys priskiriamas vienai iš pirmų trijų kategorijų ir jam taikomas žemiausias koeficientas. Jei duomenys nepatikimi, kūrinys priskiriamas ketvirtai kategorijai.

II. Datavimas

Tapyba, grafika (vaizd. dailė):
XIX a. – K 10-19;
XX a. – K 2-9;
XXI a. - K 0-1.

Profesionalioji šiuolaikinė dailė (šiuolaikinės tapybos ir grafikos formos, erdvinis-objektinis menas: skulptūrinis, tekstilinis, fotografinis, kinetinis, šviesos objektas), medijų menas (vizualiųjų menų filmas, kompiuterinis menas, medijų instaliacija, fotografija, garso menas), performanso menas (dokumentacija, scenarijus):
XX a. 7-10 deš. – K 7-15;
XXI a. menas (nuo 2000 iki dabar) – K 0-6.

III.  Unikalumas/retumas

Tapyba, grafika

Fotografijos ir audiovizualiniai kūriniai

K 10-20

Tarptautiniu, nacionaliniu ar regioniniu mastu vienetinis, unikalus savo turiniu, forma ar atlikimo technika kūrinys. Vienintelis žinomas/išlikęs tos rūšies, pobūdžio eksponatas. Vienas iš pirmųjų tam tikro stiliaus, manieros, žanro, technikos kūrinių, unikalus vaizdas. Autoriaus kūriniai yra reti ar unikalūs. Grafikai: atspaudo eilės numeris pirmas ar vienas iš pirmųjų.

K 6-20

Minimalaus tiražo arba išlikę tik keli tos rūšies kūriniai. Reti pasauliniu ir nacionaliniu lygmeniu kūriniai. Pirmas autoriaus kūrinys, vienas/keli kūrinių vaizdai/garso/vaizdo įrašai ir pan.

K 2-9

Kūrinys yra retas, vienas iš kelių žinomų/išlikusių meno objektų ir pan. Rečiau pasitaikantis kūrinys autoriaus/mokyklos/stiliaus kontekste. Meno rinkoje nedažnai pasitaikantis kūrinys. Grafikai: atspaudo eilės numeris - nuo 10 iki 15.

K 3-5

Regioninės reikšmės kūriniai, riboto tiražo/ribotas tos rūšies kūrinių skaičius. Kūrinio vaizdai/garso/vaizdo įrašai reti.

K 0-1

Kūrinys nėra retas savo turiniu, forma ar atlikimo technika. Išlikę daug tos rūšies eksponatų. Kolekcijoje eksponatas sudaro tam tikrą būtiną foną, siekiant paryškinti, atskleisti vertingiausias nacionalinės ir regioninės reikšmės rinkinių savybes. Grafikai: atspaudo numeris – nuo 16 iki 25, arba dar tolimesnis.

K 1-2

Vietinės reikšmės kūriniai, yra gana daug tos rūšies kūrinių.

 

 


IV. Autentiškumas (fotografijos ir audiovizualiniai kūriniai)

1. K 3-20. Autentiškas vienetinis eksponatas, autorinis atspaudas.
2. K 1-2. Autentiškas vaizdo sukūrimo laikotarpio atspaudas.
3. K 0. Neautentiška, bet vertingo turinio kopija/atspaudas.

V. Memorialumas/istoriškumas/lituanistika

Tapyba, grafika

Fotografijos ir audiovizualiniai kūriniai

K 10-15

Kūrinys nuosavybės ar kitu ryšiu susijęs su tarptautiniu ar nacionaliniu mastu žinomu asmeniu/vieta /įvykiu/paroda/ objektu. Kūrinys svarbus šaliai kultūriniu, istoriniu, politiniu požiūriu, pelnęs reikšmingų apdovanojimų. Aptinkamos svarbios sąsajos su lituanistika ir Lietuvos kultūros paveldu.

K 6-20

Identifikuotas turinys*. / Užfiksuoti pasaulinio ir nacionalinio lygmens istoriniai įvykiai, reiškiniai, asmenybės, pats kūrinys susijęs su pasaulinio ir nacionalinio lygmens įvykiais, asmenybėmis. / Išskirtinai svarbūs lituanistiniai eksponatai.

K 2-9

Kūrinyje yra sąsaja su regioniniu mastu žinomu asmeniu/vieta/įvykiu/paroda arba numanoma ne tokia patikima sąsaja su platesniu mastu žinomu asmeniu/ vieta/įvykiu. Kūrinys yra svarbus regionui kultūriniu, istoriniu požiūriu. Aptinkamos sąsajos su lituanistika ir Lietuvos kultūros paveldu.

K 3-5

Identifikuotas turinys*. / Užfiksuoti regioninio lygmens istoriniai įvykiai, reiškiniai, asmenybės, pats kūrinys susijęs su regioninio lygmens įvykiais, asmenybėmis. / Svarbūs lituanistiniai eksponatai.

K 0-1

Kūrinyje pavaizduota arba identifikuojama sąsaja su vietiniu mastu žinomu asmeniu/vieta/įvykiu/paroda. Memorialinio pobūdžio sąsajos neaptiktos, nežinomas eksponato kilmės šaltinis/kolekcija/istorija. Neaptinkamos sąsajos su lituanistika ir Lietuvos kultūros paveldu.

K 1-2

Identifikuotas turinys*. / Užfiksuoti vietinio lygmens istoriniai įvykiai, reiškiniai, asmenybės, pats kūrinys susijęs su vietinio lygmens įvykiais, asmenybėmis. / Lituanistiniai eksponatai ir nelituanistiniai kultūros paveldo objektai, turintys sąsajų su Lietuva

* Jei turinys nustatytas remiantis netiesioginiais duomenimis, kūrinys priskiriamas vienai iš pirmų trijų kategorijų ir jam taikomas žemiausias koeficientas. Jei duomenys nepatikimi, kūrinys priskiriamas ketvirtai kategorijai.

VI. Meniškumas/kultūrinė vertė

Tapyba, grafika

Fotografijos ir audiovizualiniai kūriniai

K 11-15

Kūrinys pasižymi pripažinta (ar naujai įvertinta) menine, stilistine, estetine išraiška, išsiskiria kūrybišku kompozicijos, kolorito panaudojimu, išsiskiria idėjos ir įgyvendinimo originalumu, konceptualumu, kokybiškiausiu tam tikros tradicijos išvystymu arba naujumu.

K 21-70

Kūriniai, turintys pasaulinio ir nacionalinio lygmens meninę vertę. Kūrinys pripažintas, pelnęs tarptautinių ir nacionalinių apdovanojimų.

K 3-10

Kūrinys įvertintas dėl tam tikrų turinio, formos, atlikimo technikos ar kitų aspektų regioniniu ar šalies mastu. Jis užima vidutiniškai svarbią vietą autoriaus kūrybos kontekste. Pelnęs regioninių apdovanojimų.

K 6-20

Kūriniai, turintys regioninio lygmens meninę vertę, pripažinti, pelnę regioninių apdovanojimų.

K 0-2

Kūrinys pasižymi vos keliais meninio /estetinio išbaigtumo aspektais, jais pasižymi silpnai, arba visai nepasižymi. Kūrinys yra neoriginalus arba necharakteringas autoriui/stiliui. Kūrinys svarbus tik vietinės reikšmės meno istorijoje, krašto istorijoje, nėra pelnęs apdovanojimų.

K 2-5

Kūriniai, turintys savarankišką meninę vertę.


Būklė (B):

A – kritiška (būtinas restauravimas), 1-3 taškai;
B – bloga (būtinas konservavimas ar restauravimas), 1-2 taškai;
C – patenkinama, 1-1,5 taško;
D – gera, 1 taškas;


Tekstas parengtas remiantis Rasos Žukienės pranešimu skaitytu „ART-CART“ galerijos inicijuotoje viešoje diskusijoje „Meno kainodaros modeliai“ (2016 06 11).

Parengė Ana Čižauskienė.

 

Komentaras

Kūrinys "" pridėtas į Jūsų "" kolekciją

Jūsų krepšelio sesija baigėsi.

Išsaugokite pakeitimus!